För mäklare


Vanliga frågor och svar:

Överlåtelseavgift och Pantsättningsavgift
  • Överlåtelseavgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet och betalas av köparen.
  • Pantsättningsavgift är 1,0 % av prisbasbeloppet och betalas av köparen vid tecknande av lån.

Avgiften
I avgiften ingår TV.

Parkering
I området finns boendeparkering till en kostnad av 20kr per dag. 
Föreningen har 8st parkeringsplatser samt 10st garageplatser. 

Tomträtt
Avtalet ska omförhandlas 2024Till dess kommer vi ha oförändrad avgäld. När avtalet löper ut kommer vi att erbjudas att teckna ett tomträttsavtal enligt gällande lag. Vilket innebär en upplåtelse o 60 år med 40 åriga förlängningsperioder. Enligt ett sådant avtal regleras tomträttsavgälden vart tionde år.

Kabel-TV
ComHem

Bredband/Internet
I huset erbjuds bredband via Bredband 2. Hastigheten är 250/100 till en kostnad av 130 kr/mån.

Energideklaration
Energideklaration utförd 2019-04-23 av:
Torkel Rosenberg, Majornas Energi & Miljökonsult AB
Rapport återfinns under Publiceringar.

Underhållsplan

Tvättstugor (en stor och en liten) samt torkrum renoverades 2007 samt 2016.

Vatten och avloppsstammar byttes 2011.

Tak, Fasad och Fönster renoverades under 2015.

Radiatorer och tillhörande värmeledningar preliminärt planerade till att bytas 2020.