Föreningen

Styrelsen

Styrelsen väljs bland de boende på ordinarie föreningsstämma efter förslag från valberedningen.
Synpunkter, önskemål och förslag till styrelsen kan läggas i brevlådan som finns vid källaringången i
 trappuppgången på Carl Gustafs väg 13. 

Det går även bra att maila:
Styrelsen - styrelsen@adjutanten.se
Valberedningen - valberedning@adjutanten.se


  Styrelse            Uppdrag 
 Daniel Rakowski   Ordförande
 Theo Hemmestorp   Vice Ordförande
 John Bosson   Sekreterare/Ordinarie HSB-Fullmäktige
 Fredrik Limås   HSB-ledamot
Peter Brolid
Ledamot
 Kyoko Hilding   Suppleant
Malin Nilsson    Suppleant
   
 Övriga   Uppdrag

 Rebecca Friberg   Revisor

 
 Inger Davidsson   Valberedning 
 Helena Gripsten   Valberedning