För boende‎ > ‎

Cykelparkering


Cyklar kan placeras i cykelstället längs med parkeringsplatserna på gaveln av huset eller i skyddsrummet i källaren. 

Cyklar som är parkerade i cykelstället längs med parkeringsplatserna, kan om de anses odugliga bli omplacerade till det inre facket för cyklar, på höger sida i skyddsrummet. Om din cykel blivit förflyttad till detta utrymme vänligen förse cykeln med ägarnamn samt lägenhetsnr. Flytta även cykeln om ni önskar behålla den.