För boende‎ > ‎Gemensamma utrymmen‎ > ‎

Källaren

Förvara inte värdefulla detaljer i källaren. Inbrott förekommer!