Andrahandsuthyrning

För att hyra ut bostadsrätten i andrahand krävs ett godkännande från styrelsen. Blanketten ”överenskommelse vid andrahandsuthyrning” kan hämtas från länken nedan. Styrelsen kan ge tillstånd till andrahandsuthyrning på högst ett år i taget. Andrahandsuthyrning kan godkännas för tillfälligt arbete/studier på annan ort osv.