Avfall och Miljö

MATAVFALL

Från och med den 1 september 2013 ska matavfall sorteras.

Nere i soprummet närmst den yttre källarnedgången finns särskilda bruna påsar att hämta för detta ändamål.

Där står även en brun soptunna som är avsedd för matavfallet.

Det är viktigt att inte slänga matavfall bland övriga sopor då föreningen kan få böter om detta skulle uppdagas.

På VASyds hemsida finns mer att läsa om vad som räknas som matavfall och varför det är viktigt att sortera detta.

SOPNEDKAST

Övrigt hushållsavfall kastas i sopnedkastet. Tänk på att paketera soporna väl. Dels för att undvika stop i sopnedkasten och dels för att

det blir mindre stökigt i soprummen.

OBS! Glas, metall, större kartonger, frigolit, brandfarliga saker som t.ex. engångsgrillar samt grövre sopor får ej slängas i sopnedkastet!

CONTAINER FÖR STÖRRE SKRÄP

Varje år runt april beställer vi en container. Under två veckor går det då att passa på att göra sig av med större skräp och bråten som räknas som brännbart material.

ÅTERVINNINGSSTATION

Batterier och glödlampor kan med fördel slängas i vår "batteriholk" som återfinns på insidan vid källartrappan på framsidan. Övrig avfallshantering (glas, kartong, metall, m.m.) kan kastas på sophanteringen vid Hästhagens idrottsplats (efter ställverket). Det ligger bara ett stenkast bort.