Hemförsäkring

Hemförsäkring måste varje bostadsrättsinnehavare teckna själv.

Försäkringsvillkoren skiljer mycket mellan olika försäkringsbolag, men skyddet omfattar bland annat skador på inventarier i lägenheten vid exempelvis oförutsedd händelse som inbrott och brand.

Tillägg för bostadsrätt

Det som försäkringsbolagen brukar kalla "Tillägg för bostadsrätt" har föreningen tecknat en gemensam försäkring för.

Den behöver alltså inte tecknas av varje bostadsrättsinnehavare.

Den skyddar boende för skador orsakade på de delar av lägenheten som den boende ansvarar för enligt stadgarna, till exempel de synliga delarna av tak och väggar.

Fastighetsförsäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring för de delar av lägenheter och fastigheter som föreningen ansvarar för.

Skador som kan omfattas av fastighetsförsäkringen eller "Tillägg för bostadsrätt" ska så snart som möjligt efter skada upptäckts anmälas.