Parkering och Garage

Föreningen har 8 parkeringsplatser och 10 enskilda garage. Sedan juni 2011 är det boendeparkering i området.

För att få hyra garage- eller parkeringsplats krävs att du äger en bil och bor/är skriven i huset. Det är separata köer till parkering och garage. Tackar du nej till erbjuden plats i en kö måste du aktivt ställa dig i kö igen. Du kan endast ha en parkeringsplats eller ett garage.

Det är tre månaders uppsägningstid, detta på grund av att det tar tid med ändringar och avier. Flyttar någon från sin lägenhet innan uppsägningstidens slut förloras platsen automatiskt.

Det är absolut förbjudet att hyra ut sin parkeringsplats eller sitt garage i andra hand. Om en andrahandsuthyrning kommer till styrelsens kännedom kommer den medlem som hyr ut platsen i andrahand omedelbart att förlora parkeringsplatsen eller garaget.

Garage kostar from 1 april 2022, 500 kr/månad och p-plats 250 kr/månad.

För att ställa dig i kö för p-plats och/eller garage kontaktar du styrelsen@adjutanten.se

Nedan följer parkerings/garage kön, det lägenhetsnummer som är angivet överst är den som är först i kön. Denna lägenhetsinnehavare kommer att bli erbjuden en plats så snart någon blir ledig. Lägenhetsinnehavaren har därefter 7 dagar på sig att tacka ja/nej. Dock erhålls endast platsen om alla regler enligt ovan uppfylls (30 dagars undantag). Om bil ej ägs vid påbörjan av hyra kommer uppföljning att göras 30 dagar efter att erjudande accepterats.