Renovering

Vid renovering önskar styrelsen få information löpande om vad som sker. Styrelsen vill även få in en ”överenskommelse vid renovering” påskriven av bostadsrättsinnehavaren som har för avsikt att renovera.

Blanketten kan hämtas från länk nedan.

Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som innefattar något av nedanstående.

• Ingrepp i bärande konstruktion.

• Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme och gas.

• Annan väsentlig förändring av lägenheten.

För att göra ingrepp i bärande konstruktion krävs tillstånd från stadsbyggnadskontoret.

Blanketten läggs i styrelsens brevlåda.

Överenskommelse vid renovering