Matavfall

Publiceringsdatum: Aug 25, 2013 5:48:34 PM

Från och med den 1 september 2013 ska matavfall sorteras.

Nere i soprummet närmst den yttre källarnedgången finns särskilda bruna påsar att hämta för detta ändamål.

Där står även en brun soptunna som är avsedd för matavfallet.

Det är viktigt att inte slänga matavfall bland övriga sopor då föreningen kan få böter om detta skulle uppdagas.

På VASyds hemsida finns mer att läsa om vad som räknas som matavfall och varför det är viktigt att sortera detta.