Ny tid för värmväxlar byte

Publiceringsdatum: Sep 07, 2012 7:40:13 AM

Tyvärr har leveransen av vår beställda värmeväxlare blivit försenad så bytet kommer att

påbörjas först på onsdag den 12/9 istället för tidigare angiven tid.

Christer på VVS-tjänst har fått tillåtelse att parkera på gården för att lätt kunna komma åt sina

verktyg och artiklar han behöver för bytet.

Christer kommer att meddela vilka tider som vattnet är avstängt på och själva bytet skall

vara klart till på fredagen den 14/9. Det kan dock bli en del efterarbete med justeringar samt

isolering osv.